Gezonde, veilige scholen, onze bijdrage...

Je gunt je kinderen een mooie toekomst. Alleen het beste onderwijs en kundige leerkrachten voor de klas. Daar hoort ook een veilig schoolgebouw, met gezond binnenklimaat, goede ventilatie en veel daglicht bij, zonder achterstallig onderhoud. Ook een buitenruimte met natuurlijke elementen waar men kan leren, spelen en verblijven is daarbij steeds meer een "must". Een prettige leeromgeving draagt bij aan het welzijn van het kind en bevordert de leerprestaties.  

 

Het beheer en onderhoud van de scholen valt meestal onder de verantwoordelijkheid van een scholenstichting en vaak zijn de gebouwen in eigendom van de gemeente. Vooral op het snijvlak waar grootschalig onderhoud gepaard gaat met een verbouwing, aanpassingen of verduurzaming, of zelfs leidt tot nieuwbouw, wordt het verhaal complex.

 

Synergiec kan u in zo'n geval begeleiden in dit proces, om toch de gewenste stappen te kunnen realiseren.

Contact